a

Meny

Velkommen til Gutulia nasjonalpark!

I Norges minste nasjonalpark finner du urskog med gamle kjemper av gran og furu som har levd i flere hundre år.

Kontakt oss

Lurer du på noe om Gutulia, eller planlegger du en tur dit? Besøkssenteret svarer deg gjerne på dine spørsmål. Ta kontakt på besokssenter@femundsmarka.no

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia
Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 4710, Sluppen
7468 Trondheim
E: sftlpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Lavskrike, fugl.

Om nasjonalparken

I Gutulia er det urskog hvor det finnes gamle kjemper av gran og furu som har levd i flere hundre år. Disse skogene gir liv til et mangfoldig insekt- og planteliv. I kontrast til urskogen, ligger det åpne kulturlandskapet ved Gutulisetra.

arrow-r

Opplev Gutulia

Har du lyst til å utforske gammelskogen? Vandre til toppen av Gutulivola? Oppleve det historiske setermiljøet?

I perioden 29. juni-11. august er det åpen seter kl. 11-17. Se eget program her. Velkommen!

arrow-r
Personer på tur.
Besøkssenter Femundsmarka og Gutulia.

Besøkssenteret

Hvorfor er døde trær fulle av liv? Hvorfor er den sørsamiske kulturen avhengig av tamrein? Og hvor gammel er egentlig gammelskogen? På besøkssenteret får du svar på dette, og mye mer.

Se også vår arrangementskalender!

arrow-r

Innfallsport

Det er en innfallsport til Gutulia nasjonalpark, ved Gutulisjøen i Engerdal. Her kan du kan få verdifull informasjon før du skal besøke Gutulia.

arrow-r
Innfallsport Gutulisjøen.
Kvinne på tur i skogen, ugle.

Råd om ferdsel

Alle er velkommen til Gutulia, men husk å ta vare på naturen! Ta hensyn til fugle- og dyrelivet, og ikke etterlat deg spor.

arrow-r

Reise og overnatting

Gutulia ligger mellom Drevsjø og Elgå, øst for Femunden og grenser til Sverige. Det er forbindelse med kollektivtransport fra Elverum i Innlandet.

arrow-r
Person på tur ved Gutulisetra.
Title Address Description
Besøkssenter nasjonalpark
5W8V+6H Elgå, Norge
Gutulisjøen innfallsport
Unnamed Road, 2443 Drevsjø, Norge
Gutulisetra
9FJJ257C+PH
Sti til nasjonalparken og Gutulisetra
Unnamed Road, 2443 Drevsjø, Norge
Portal-Norges-nasjonalparker

Hvor ligger Gutulia?

Gutulia nasjonalpark ligger sør for Femundsmarka, like ved svenskegrensen i Engerdal kommune.

Togstasjon

Hvordan kommer jeg meg dit?

Du kan reise med bil til innfallsporten ved Gutulisjøen. Les mer under reise og overnatting.

Informasjon

Besøkssenter

Besøkssenter nasjonalpark for Femundsmarka og Gutulia ligger i Elgå. Les mer om besøkssenteret 

Tursti-fottur

Innfallsporter

Innfallsporten ligger ved Gutulisjøen. Derifra er det 3 km å gå inn til nasjonalparken. Les mer om innfallsporten her

Portal-Norges-nasjonalparker

Nasjonalparker i nærheten

Femundsmarka nasjonalpark, Fulufjellet nasjonalpark, Forollhogna nasjonalpark og Töfsingdalens nasjonalpark (S).

Allemannsretten – gleder og plikter

Alle er velkommen til Gutulia, men husk å ta vare på naturen! Ta hensyn til fugle- og dyrelivet, og ikke etterlat deg spor.

Du er naturen sin gjest når du besøker nasjonalparken. Allemannsretten gir oss mulighet til å ferdes fritt. Likevel plikter du å opptre hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. Forlat naturen slik som du selv vil finne den.

Velkommen til Gutulia, ta vare på naturen

Spar trærne! Trærne i nasjonalparken er fredet mot skader og ødeleggelse. Dette gjelder også de tørre og gamle furuene. Som gjerne benevnes som «gadd». Disse gamle trærne er et kjennetegn for området og døde trær er bolig for mange sjeldne dyre- og plantearter.

Bålbrenning. Trevirke som ligger løst på bakken er tillatt å bruke. Husk at det er et forbud mot å brenne bål i perioden 15. april til 15. september. Det er likevel tillatt å tenne bål der ilden åpenbart ikke har mulighet for å spre seg. Ikke lag nye bålringer, men bruk de som allerede finnes.

Søppel skal ikke legges igjen i nasjonalparken, den må tas med tilbake og kastes. Ta gjerne med søppel som du finner på din vei.

Gå der du vil, til fots eller på ski. Vi setter pris på at ferdselen skjer på en skånsom måte slik at området fremstår uten spor for neste besøkende. På våren under hekke- og yngleperioden er dyrelivet særlig sårbar for forstyrrelser.

Rasting. Enkelte arter i Gutulia er spesielt sårbare for forstyrrelser i visse perioder av året. Flere sårbare arter hekker i nærheten av vassdrag og myrer.

Hunden får bli med på tur, men husk generell båndtvang i perioden 1. april til 20. august. I beiteområder for tamrein er det viktig at hunden ikke forstyrrer reinen. Små, snille hunder kan også gjøre skade.

Droner kan forstyrre dyrelivet og andre brukere av nasjonalparken, dette er derfor ikke tillatt, uten egen dispensasjon.

Plukk bær og sopp, men la trær og planter få stå i fred. I nasjonalparken finnes flere sjeldne plantearter som er vanskelig å identifisere.

Husk fiskekort og eventuelt avtale med grunneier. Kun elgjakt er tillatt i nasjonalparken.