1. Hjem
  2. Om nasjonalparken
  3. Plante- og dyreliv

Plante- og dyreliv

I Gutulia finner du et rikt mangfold av natur, som gir opphav til en rekke arter. Fra de urørte granskogene som huser et mangfold av insekter og sopp, til de gamle beitemarkene med et rikt plante- og fugleliv.
a

Meny

Logo for Femundsmarka nasjonalpark

Kontakt oss

Lurer du på noe om Gutulia, eller planlegger du en tur dit? Besøkssenteret svarer deg gjerne på dine spørsmål. Ta kontakt på besokssenter@femundsmarka.no

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia
Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 4710, Sluppen
7468 Trondheim
E: sftlpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Planter

Fra de gamle og urørte granskogene langs Gutulia, til de langstrakte myrene og ut på de fargerike beitemarkene vokser planter av ulike slag. Her kan du finne skjegglaver hengende fra grantrærne, sjeldne arter fra østlige strøk og småvokste beitemarksplanter.

I skogen, under føttene dine, finnes det en helt egen verden: et underjordisk nettverk. 

Les mer

Trær i samspill med sopp

Soppen i skogen er trærnes internett. Soppen er blant annet såkalte mykorrhizasopp som hjelper trærne med å få tak i næringsstoffer og vann. I bytte får soppen karbohydrater som trær produserer i sin fotosyntese. Over bakken ser du soppen som du kjenner til med hatt og stilk, men under bakken er det et nettverk av tråder.

I tillegg kan noen mykorrhizasopper og blant annet bakterier og meitemark bidra til å resirkulere avfallet som kommer fra planter og dyr. En slik resirkulering skjer sakte i skoger som i Gutulia. Jo saktere det går, jo mer masse hoper seg opp og blir værende i jorda i lang tid. Det er i disse massene vi finner store mengder med karbon. Det underjordiske nettverket i Gutulia er derfor veldig viktig for å binde karbon til jorda og har stor betydning for å minske utslipp av karbon til lufta.

Naturen er ikke bare viktig for arter som lever der og for oss som skal besøke den, men også for at den skal bidra i vår kamp mot klimaendringer.

Trær og sopp.
Bjørnebinne med unger.

Dyreliv

Gutulia huser et spennende og rikt dyreliv. I alle årstider vil du kunne få en flott opplevelse i møte med dyrelivet. Her kan du være heldig å se sjeldne arter som trenger store områder for å kunne trives. I disse områdene som er i nærhet til Sverige, finnes blant annet bjørn og jerv. Nede i de stille skogene beiter elgen mens måren jakter på smågnagerne. Villreinen ble utryddet omkring 1880, men det beiter fortsatt tamrein i hele nasjonalparken.

I Gutulia kan du oppdage tegn etter store rovdyr, og en av de som er regelmessig innom er bjørnen.

Les mer

Bjørn

Bjørnen er en alteter, og spiser både planter og kjøtt. Den spiser gjerne maur og andre småkryp. På forsommeren er urter og gress viktig, mens om høsten er blåbær yndlingsretten! Bjørnen er et rovdyr og spiser dermed også andre dyr.

I Norge lever bjørnene inn mot grensen til våre naboland. Gutulia nasjonalpark grenser til Sverige, og har jevnlig besøk av bjørner. Særlig unge hannbjørner på vandring etter en partner, kan ofte dukke opp hvor som helst i landet. Bjørnen holder ofte til i utilgjengelige områder, som tette kratt og bratte lier. Dette gjør de for å kunne være i fred fra folk og andre forstyrrelser.

Bjørnen har god luktesans og kan legge merke til turgåere på veldig lang avstand. Sjansen for at du skal kunne se den er derfor liten. Skulle du være så heldig å møte på en bjørn, er det viktig å holde seg rolig og sakte trekke seg tilbake. Husk at bjørnen sannsynligvis er like redd for deg.

Fugler

Ta med kikkerten! Hva kan du se?

Fugler kan gi deg minnerike opplevelser. Om våren kan du være heldig å få se spillende tiurer som kjemper om å vinne røyene. Kanskje hører du rødstjertens karakteristiske lyd i furuskogen eller gluttsnipas sang ved de våte myrene i øst. Med jevne mellomrom kan det dukke opp fiskeørn over Gutulisjøen, og med litt flaks kan du få se den prøve fiskelykken.

Har du lagt merke til den gråbrune, rustrøde og svært tillitsfulle fuglen? Lavskrika kan du lett oppdage i Gutulia.

Les mer

Lavskrike

I Gutulias skoger er lavskrikene trofaste følgesvenner på vandringen. De lever i stadig småpratende familiegrupper og blir straks nysgjerrige på nye gjester i skogen sin. Blant lav og død ved i gammelskogen hamstrer lavskrika mat for vinteren. Der gjemmer den frø og biller gjennom hele sommeren og høsten. I et utvalgt, lite område blir lavskrika lommekjent. Studier har vist at denne smarte fuglen finner igjen mesteparten av maten den har gjemt. Det er bra, for om vinteren er det lite mat å finne i skogen. På lydløse vinger kan den nærme seg for å få en bit av matpakken din!

I gamle dager trodde noen folk at lavskrika brakte uflaks, mens andre kaller den for tømmerhoggerens venn eller skogens papegøye.

Lavskrike, fugl.