Råd om ferdsel

Du er naturen sin gjest når du besøker nasjonalparken. Allemannsretten gir oss mulighet til å ferdes fritt. Likevel plikter du å opptre hensynsfullt, slik at planter og dyr ikke blir skadet eller forstyrret. Forlat naturen slik som du selv vil finne den.
a

Meny

Logo for Femundsmarka nasjonalpark

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia
Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 4710, Sluppen
7468 Trondheim
E: sftlpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Spar trærne!

Trærne i nasjonalparken er fredet, dette gjelder også de tørre og gamle furuene. Som gjerne benevnes som «gadd». Disse gamle trærne er et kjennetegn for området og døde trær er bolig for mange sjeldne dyre- og plantearter.

Bålbrenning. Det er tillatt å benytte små kvister på trær, men først og fremst kvist på bakken. Husk at det er et forbud mot å brenne bål i perioden 15. april til 15. september. Det er likevel tillatt å tenne bål der ilden åpenbart ikke har mulighet for å spre seg. Ikke lag nye bålringer, men bruk de som allerede finnes.

Dødt tre i skogen
Personer på tur

Søppel skal ikke legges igjen i nasjonalparken, det må tas med tilbake og kastes. Ta gjerne med søppel som du finner på din vei.

Gå der du vil, til fots eller på ski. Vi setter pris på at ferdselen skjer på en skånsom måte slik at området fremstår uten spor for neste besøkende. På våren under hekke- og yngleperioden er dyrelivet særlig sårbar for forstyrrelser.

Rasting. Enkelte arter i Gutulia er spesielt sårbare for forstyrrelser i visse perioder av året. Flere sårbare arter hekker i nærheten av vassdrag og myrer.

Hunden får bli med på tur, men husk generell båndtvang i perioden 1. april til 20. august. I beiteområder for tamrein er det viktig at hunden ikke forstyrrer reinen. Små, snille hunder kan også gjøre skade.

Droner kan forstyrre dyrelivet og andre brukere av nasjonalparken, dette er derfor ikke tillatt, uten egen dispensasjon.

 

Tamrein beiter ved et setertun.
Hakkespett i tre.

Plukk bær og sopp, men la trær og planter få stå i fred. I nasjonalparken finnes flere sjeldne plantearter som er vanskelig å identifisere.

Husk fiskekort og eventuelt avtale med grunneier. Kun elgjakt er tillatt i nasjonalparken.